Замовник передбачив в проєкті договору можливість розірвання договору в односторонньому порядку в разі, невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань: чи є така умова правомірною?

1
209

Розглянемо дане питання на прикладі рішення Органу оскарження № 5644-р/пк-пз від 28.03.2024, оголошення № UA-2024-03-14-007616-a.

Вимоги тендерної документації: Додаток 4 Документації ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ та передбачає, зокрема: 3.4. Замовник має право:

3.4.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі невиконання та/або не належного виконання зобов'язань Виконавця за Договором, повідомивши про це його письмово. 3.4.4. Інiцiювати внесення змiн у Договiр, вимагати розiрвання Договору та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень Виконавцем умов Договору.

Відповідно до статті 188 Господарського кодексу України, зокрема:

1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

Позиція скаржника:  Скаржник зазначає, що відповідно до п. 3.4.3. та 3.4.4. проекту договору Замовник має право:

Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі невиконання та/або не належного виконання зобов'язань Виконавця за Договором, повідомивши про це його письмово. Інiцiювати внесення змiн у Договiр, вимагати розiрвання Договору та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень Виконавцем умов Договору.

При цьому ні вимогами Документації, ні проектом договору не визначено поняття «не належне виконання зобов'язань» чи «iстотні порушення», що надає право Замовнику маніпулювати вказаними поняттями.

Таким чином, будь-яке, на думку Замовника, «не належне» виконання, до прикладу затримка на 1 хвилину, може призвести до розірвання договору в односторонньому порядку, що не може бути співрозмірним з порушенням.

Відповідно до статті 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Умови чинного законодавства передбачають розірвання договору в односторонньому порядку, якщо це передбачено в договорі.

Варто наголосити, що Документація не містить визначення та переліку підстав невиконання або неналежного виконання договору, що в майбутньому з незалежних від учасника обставин буде підставою для розірвання договору Замовником, що є дискримінаційним по відношенню до суб'єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Скаржник повідомляє, що ні Закон, ні Особливості не містять умов, що визначають можливість одностороннього розірвання договору, що обов'язково має міститися у проекті договору у складі тендерної документації.

Вищенаведена дискримінаційна вимога може бути усунена шляхом її зміни.

Зазначені вимоги є дискримінаційними та обмежують суттєво коло учасників закупівлі, в тому числі і Скаржника. Вищенаведені дискримінаційні вимоги можуть бути усунені шляхом видалення із тендерної документації або їх зміни.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

Позиція Колегії: замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведених вище вимог Документації у вказаній редакції.

Документація в цій частині не містить визначення та переліку підстав невиконання зобов'язань, що в майбутньому з незалежних від учасника обставин може стати підставою для розірвання договору Замовником, що є дискримінаційним по відношенню до суб'єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Останні новини