📢Вимога про надання у складі пропозиції копії документів, що підтверджують проходження навчання від виробника, або представництва чи філії виробника, або іншого офіційного представника виробника (дилер, дистриб’ютор, агент та ін.) хоча б одного працівника є дискримінаційною

0
119

Витяг із рішення АМКУ:Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про, наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей та в тендерній документації, шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються у цій Документації.

Тендерна пропозиція обов’язково має містити наступні документи та інформацію, зокрема: - документи та інформацію, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником у додатку 3 Документації;

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Документації, Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі Пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація згідно з частиною другою статті 22 Закону зазначена в додатку 3 Документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам (технічним умовам).

Додаток 3 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Додаток 3 Документації містить, зокрема, наступну вимогу: Учасник повинен надати у складі пропозиції копії документів, що підтверджують проходження навчання від виробника, або представництва чи філії виробника, або іншого офіційного представника виробника (дилер, дистриб’ютор, агент та ін.) хоча б одного працівника на:

  • монтаж, пусконалагодження, інтеграцію та гарантійне і післягарантійне обслуговування обладнання компанії VIVOTEK INC;
  • побудову та обслуговування ІР-мереж зі складною маршрутизацією на базі обладнання Mikrotik рівня не нижче інженер.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги Документації у вказаній редакції.

За таких умов, прийняти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, які зможуть надати копії документів, що підтверджують проходження навчання від виробника, або представництва чи філії виробника, або іншого офіційного представника виробника (дилер, дистриб’ютор, агент та ін.) хоча б одного працівника на монтаж, пусконалагодження, інтеграцію та гарантійне і післягарантійне обслуговування обладнання компанії VIVOTEK INC та на побудову та обслуговування ІР-мереж зі складною маршрутизацією на базі обладнання Mikrotik рівня не нижче інженер, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог порушують вимоги статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінація учасників та рівне ставлення до них, передбачені статтею 5 Закону. Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині.

Детальніше в рішенні АМКУ № 3394-р/пк-пз від 22.02.2024, оголошення UA-2024-02-08-011283-a.

Останні новини