Відхилення пропозиції учасника пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідною, та який надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою

0
247

Рішення колегії № 17360-р/пк-пз від 30.10.2023, оголошення UA-2023-08-30-007921-a.

Витяг із рішення колегії:  Відповідно до пункту 1 розділу 5 Документації встановлено, що учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну Пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном "аномально низька ціна тендерної пропозиції" розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, щодо Пропозиції Скаржника розміщено повідомлення про обґрунтування аномально низької ціни до 13 жовтня 2023 00:00, в якому зазначено, зокрема, наступне: "найбільш економічно вигідна пропозиція є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону".

Скаржником 10.10.2023 завантажив, зокрема:

-лист-пояснення (файл "обгрунтування 2") від 11.10.2023 № 111, в якому зазначено, зокрема: "ТОВ «Земельно-правові відносини" надає аргументацію та роз'яснення щодо вартості тендерної пропозиції, яку визнано аномально низькою. Повідомляємо, що роботи із землеустрою (технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є основним виробничим процесом ТОВ "Земельно- правові відносини" та не потребують додаткових витрат, що відповідає абз. 1 п.14 ст.29 ЗУ "Про публічні закупівлі".

У зв'язку зі зміною та прийняттям нової Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої Постановою Кабміну від 03.11.2021 року № 1147, витрати на розроблення нормативної грошової оцінки земельних ділянок значно знизилися та майже в два рази скоротився час виконання. То ж зменшену вартість за результатами аукціону слід приймати, як спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника, що відповідає абз. 2 п.14 ст. 29 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Наше підприємство має фінансову та технологічну спроможність для виконання даного предмету закупівлі. Слід зауважити, що на території України знаходиться понад 300 населених пунктів в яких виконано роботи із землеустрою нашими інженерамиземлевпорядниками за 2018-2023 роки та успішно пройдено експертизу землевпорядної документації (до її відміни). Відповідно до вищезазначеного ТОВ "Земельно-правові відносини" відповідає абз. та абз.2 п. 14 ст. 29 ЗУ "Про публічні закупівлі". Нами вивчено технічне завдання та інформацію тендерної документації. Враховуючи, що документація розробляється на невелику кількість населених пунктів та враховуючи її невелику площу, ТОВ "З" гарантує повне виконання даної закупівлі за зазначену вартість, а саме: 35990 грн. 00 коп., така ціна не становить будь яких перешкод для виконання робіт та додаткових витрат не потребує".

Документація не містить окремих вимог до порядку оформлення та змісту обґрунтування аномально низької ціни.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з підстав, наведених у протоколі від 14.09.2023 № 102.

Неправомірно відхиливши Пропозицію Скаржника з підстав, наведених у протоколі від 14.09.2023 № 102, Замовник порушив вимоги пункту 44 Особливостей, та, як наслідок, неправомірно визначивши переможця Процедури закупівлі, Замовник порушив право Скаржника на об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, що є порушенням вимог статті 5 Закону.

Коментар: підстава для відхилення, яка передбачена підпунктом 1 пункту 45 Особливостей звучить наступного змісту «Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою.» Дана підстава відхилення має досить суб’єктивний характер, а тому неналежне обгрунтування відхилення учасника у рішенні замовника є підставою для скасування  такого рішення.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard