Від’ємна маржа у ціні пропозиції учасника (електропостачальника) не може бути підставою для відхилення такої пропозиції так як, інформація про ціну Пропозиції учасника за результатами аукціону, не є складовою Пропозиції учасника у розумінні Закону та Особливостей

0
379

Витяг із рішення:Відповідно до пункту 1 розділу 5 Документації Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна". Питома вага – 100 %.

Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів …

Розрахунок ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, повинен здійснюватися наступним чином :

Ціна електричної енергії включає ціну активної електричної енергії, послуг з передачі електроенергії, маржу учасника, витрати на сплату податків та розраховується за наступною формулою:

Р = ∑ (Ni план * Ц прогн. рдн. * (1+М/100) + Ni план * Тпер.)* 1,2, грн з ПДВ, де:

Р – ціна пропозиції у гривні (UAH)

Ni план – плановий обсяг закупівлі електричної енергії для відповідних об'єктів Замовника Ц прогн. рдн. – прогнозована ціна РДН, яка для даної закупівлі становить 4,79358 грн. за 1 кВт*год без ПДВ.

Прогнозована ціна РДН визначена як середньозважена ціна на РДН (у торговій зоні Об'єднана Енергетична Система України (ОЕС України)) за 30 днів листопад місяць 2023 року за даними ДП "Оператор ринку" розміщеними на його веб-сайті https://www.oree.com.ua,__4,35780 грн. за 1 кВт*год без ПДВ з урухуванням індикатора діапазону коливання ціни в періоді постачання +10% (Замовник встановлює величину цього індикатора однакову для всіх учасників. Коливання має бути виключно позитивним.).

Т пер. – тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений регулятором для оператора системи передачі у встановленому порядку відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2023 р. № 2322 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "УКРЕНЕРГО" на 2024 рік" – 0,52857 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ.

1,2 – математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ-20%);

М – маржа (вартість послуг Учасника, включаючи вартість додаткових послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії Споживачу) запропонована учасником, %.

Не може бути визначений переможцем учасник, який розрахував ціну своєї пропозиції не у відповідності до вимог пункту 1 Розділу 5. "Оцінка тендерної пропозиції"цієї тендерної документації, в тому числі визначив маржу у ціні своєї тендерної пропозиції (в тому числі у ціні за результатами аукціону) як від'ємну величину. Тендерна пропозиціятакого Учасника підлягає відхиленню, як така, що не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, первинна Пропозиція Переможця - 1 814 385,00 грн з ПДВ.

За такої ціни Пропозиції, відповідно до формули розрахунку ціни, наведеної в Документації, маржа не є від'ємною.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, остаточна Пропозиція Переможця - 1 796 544,95 грн з ПДВ.

За такої ціни остаточної Пропозиції, відповідно до формули розрахунку ціни, наведеної в Документації, маржа є від'ємною.

Разом з тим, відповідно до пункту 31 Особливостей тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.

Відповідно до статті 26 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції/пропозиції. Відповідно до пункту 33 Особливостей тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

Відповідно до пункту 44 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

1) учасник процедури закупівлі:

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п'ятнадцятої статті 29 Закону;

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;

Враховуючи викладене, інформація про ціну Пропозиції учасника за результатами аукціону, не є складовою Пропозиції учасника у розумінні Закону та Особливостей, отже їїневідповідність не може бути підставою відхилення пропозиції учасника відповідно до вимог пункту 44 Особливостей.

Крім того, Документація не містить окремих вимог, що у разі, якщо за результатами аукціону маржа учасника буде від'ємною, це буде вважатися відмовою від підписання договору.

Детальніше у рішенні колегії АМКУ від 09.01.2024 № 480, оголошення UA-2023-12-12-011027-a.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard