Відбір кандидатів на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

0
99

На офіційному сайті Антимонопольного комітету України опубліковно протокол засідання комісії з конкурсного відбору кандидатів на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Дата проведення засідання: 14 червня 2024 року

Місце проведення засідання: Антимонопольний комітет України, ІV поверх, каб. 417, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Початок засідання: о 10 год 00 хв

Закінчення засідання: об 11 год 00 хв

Присутні на засіданні Комісії:

Члени Комісії (4 особи): 

Волощук Олена Олександрівна, Гладський Олександр Вікторович, Горобець Богдан Вадимович, Рослов Олексій Вікторович.

Інші особи (2 особи): 

Приходько Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст відділу розвитку персоналу Управління персоналу, адміністратор конкурсу, Якусевич Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу кадрової роботи Управління персоналу, адміністратор конкурсу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 2. Про розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 3. Про проведення співбесід з учасниками конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та визначення її результатів.
 4. Про визначення загального рейтингу учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 5. Про визначення учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель із найвищим рейтингом та з їх числа – переможця на кожну з оголошених посад для внесення Голові Комітету пропозицій або інформацію про відсутність такої кандидатури.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.

Голосували:

за – 4; проти – 0.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Відповідно до пункт 10 розділу ІV Порядку конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель учасники, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування. Учасники, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також учасники, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх учасників, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

Результати тестування учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 01ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Кількість правильних відповідейБали
1Григоренко Вадим В’ячеславович291
2Лень Наталя Михайлівна402

Результати тестування учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 02ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Кількість правильних відповідейБали
1Гостєва Діана Ігорівна321

Голосували:

за – 4; проти – 0.

2. Про розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Відповідно до пункту 19 розділу ІV Порядку конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель остаточною оцінкою в балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії.

Учасники, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0, а також учасники, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі учасники не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Результати розв’язання першого ситуаційного завдання учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 01ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «навички роботи з великими масивами інформації»
1Григоренко Вадим В’ячеславович0,0
2Лень Наталя Михайлівна2,0

Результати розв’язання другого ситуаційного завдання учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 01ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «прийняття ефективних рішень»
1Григоренко Вадим В’ячеславович0,7
2Лень Наталя Михайлівна2,0

Результати розв’язання першого ситуаційного завдання учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 02ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «навички роботи з великими масивами інформації»
1Гостєва Діана Ігорівна2,0

Результати розв’язання другого ситуаційного завдання учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 02ПЗ/2024)

Порядковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «прийняття ефективних рішень»
1Гостєва Діана Ігорівна2,0

За результатами розв’язання двох ситуаційних завдань учасники конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг отримали такі бали:

 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2024):

Григоренко Вадим В’ячеславович – 0,7 бала;

Лень Наталя Михайлівна – 4,0 бала;

 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2024):

Гостєва Діана Ігорівна – 4,0 бала.

Голосували:

за – 3; проти – 0 (Рослов О.В. не брав участь у голосуванні).

3. Про проведення співбесіди з учасниками конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та визначення її результатів.

Співбесіда з кандидатами на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель була проведена в режимі відеоконференцзв’язку з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через мережу Інтернет (платформа ZOOM).

Відповідно до пунктів 28, 29 розділу ІV Порядку конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель остаточною оцінкою в балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії.

Учасники, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0 за однією з вимог, а також учасники, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Результати проведення співбесіди з учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 01ПЗ/2024)

Поряд-ковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «лідерство»Середній бал за вимогу «управління організацією роботи»Середній бал за вимогу «комунікація та взаємодія»Середній бал за вимогу «аналітичні здібності»Середній бал за вимогу «стресостійкість»Середній бал за вимогу «доброчесність»Середній бал за вимогу «орієнтація на професійний розвиток»Середній бал за вимогу «професійна компетентність»
1Лень Наталя Михайлівна2,02,02,02,02,02,02,01,7

Загальна сума балів за співбесіду – 15,7 бала.

Результати проведення співбесіди з учасниками конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 02ПЗ/2024)

Поряд-ковий номерПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Середній бал за вимогу «лідерство»Середній бал за вимогу «управління організацією роботи»Середній бал за вимогу «комунікація та взаємодія»Середній бал за вимогу «аналітичні здібності»Середній бал за вимогу «стресостійкість»Середній бал за вимогу «доброчесність»Середній бал за вимогу «орієнтація на професійний розвиток»Середній бал за вимогу «професійна компетентність»
1Гостєва Діана Ігорівна2,02,02,02,01,32,02,01,0

Загальна сума балів за співбесіду – 14, 3 бала.

Голосували:

за – 3; проти – 0 (Рослов О.В. не брав участь у голосуванні).

4. Про визначення загального рейтингу учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Загальний рейтинг учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 01ПЗ/2024)

РейтингПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Загальна кількість балів
1Лень Наталя Михайлівна21,7

Загальний рейтинг учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

(вакансія № 02ПЗ/2024)

РейтингПрізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності) учасника
Загальна кількість балів
1Гостєва Діана Ігорівна19,3

ВИРІШИЛИ: затвердити загальний рейтинг учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Голосували:

за – 3; проти – 0 (Рослов О.В. не брав участь у голосуванні).

5. Про визначення учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель із найвищим рейтингом та з їх числа – переможця на кожну з оголошених посад для внесення Голові Комітету пропозицій або інформацію про відсутність такої кандидатури.

ВИСТУПИЛИ: присутні на засіданні члени Комісії.

ВИРІШИЛИ: 

 1. Визначити учасників конкурсу із найвищим рейтингом:
 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2024):

Лень Наталя Михайлівна – 21,7 бала;

 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2024):

Гостєва Діана Ігорівна – 19,3 бала;

2. Внести Голові Комітету пропозиції щодо переможців конкурсу:

 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2024) – Лень Наталі Михайлівни;
 • на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2024) – Гостєвої Діани Ігорівни.

Голосували:

за – 3; проти – 0 (Рослов О.В. не брав участь у голосуванні).

Голова Комісії: Олександр ГЛАДСЬКИЙ

члени Комісії:  Олена ВОЛОЩУК, Богдан ГОРОБЕЦЬ, Олексій РОСЛОВ

адміністратор: Наталія ЯКУСЕВИЧ

Джерело: amcu.gov.ua

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard