Учасник зобов’язаний документально підтвердити інформацію, яка останнім зазначена в довідці про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) необхідної для виконання робіт/надання послуг згідно Технічної специфікації (технічного завдання)

1
192

Витяг з рішення суду: Як встановив суд першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, що в оскаржуваному висновку зазначено: «За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення вимог абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей. За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог ТД вимогам Закону з урахуванням Особливостей, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, внесення змін до договору про закупівлю, надання відповіді на запит органу державного фінансового контролю про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі - порушень не встановлено».

За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено, що відповідно до пункту 1.1.1 розділу 1.1 Додатка 2 до ТД учасник в складі тендерної пропозиції повинен подати заповнену інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) необхідної для виконання робіт/надання послуг згідно технічної специфікації (технічного завдання) (далі - Інформація про наявність техніки), у повній відповідності із наведеною формою. В підтвердження відомостей, вказаних в Інформації про наявність техніки, учасник, у разі залучення власної техніки, надає свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми тощо не підлягають державній реєстрації, інший документ, що посвідчує право власності (обліку).

Відповідно до пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 (далі - Порядок), відомча реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів проводяться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відповідно до пункту 5 Порядку на кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини, зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.1992 № 47, та номерний знак, що виготовляється згідно з державними стандартами.

Учасником процедури закупівлі ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» у складі тендерної пропозиції надано Інформацію про наявність техніки від 27.06.2023 № 987, в якій зазначено у пункті 12 про наявність власного котка BW 184 AD1999 р.

Проте учасник процедури закупівлі ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» на підтвердження відомостей, вказаних в Інформації про наявність техніки від 27.06.2023 № 987, не надав свідоцтво про реєстрацію машини, що посвідчує право власності зазначеного учасника, на коток BW184 AD 1999 р, вказаний у пункті 12 Інформації про наявність техніки від 27.06.2023 № 987, який підлягає державній реєстрації, чим не дотримав вимог пункту 1.1.1 розділу 1.1 Додатка 2 до ТД.

У межах проведення моніторингу Замовнику було надано запит на пояснення від 25.08.2023 стосовно вищезазначеного питання, на який Замовник 30.08.2023 надав пояснення, що ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» у складі своєї тендерної пропозиції надало довідку про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) необхідної для виконання робіт/надання послуг від 27.06.2023 № 987 із 31 найменуванням техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування); відповідно до проектно- кошторисної документації - робочого проекту Поточний ремонт вулиці Шевченка в селі Рогожани Володимирського району Волинської області, затвердженої рішенням виконавчого комітету Устилузької міської ради від 12.05.2023 № 6/6, на підставі якої розроблялась технічна специфікація, у відомості ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 в розділі II Будівельні машини і механізми необхідна кількість котків дорожніх самохідних, для проведення поточного ремонту визначена в кількості 3 одиниці різної маси, а саме 8 т, 13 т та 16 т. Також у поясненні зазначено, що учасником закупівлі ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» відповідно до вимог технічного завдання ТД надано свідоцтва про реєстрацію на 5 котків дорожніх (п. 8-11 та п. 13 довідки № 987).

Колегія суддів поділяє висновок суду першої інстанції, що надані пояснення не спростовують факту встановленого порушення, оскільки, відповідно до пункту 1.1.1 розділу 1.1 Додатка 2 до ТД учасник в складі тендерної документації повинен подати заповнену інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) необхідної для виконання робіт/надання послуг згідно Технічної специфікації (технічного завдання), у повній відповідності із наведеною формою. В підтвердження відомостей, вказаних в Інформації про наявність техніки, учасник, у разі залучення власної техніки, надає свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми тощо не підлягають державній реєстрації, інший документ, що посвідчує право власності (обліку).

В свою чергу, апелянт зазначає, що відповідно до проектно-кошторисної документації робочого проекту Поточний ремонт вулиці Шевченка в селі Рогожани Володимирського району Волинської області затвердженої рішенням виконавчого комітету Устилузької міської ради №6/6 від 12.05.2023, на підставі якої розроблялась Технічна специфікація (Додаток №3 до тендерної документації) у відомості ресурсів до шкального кошторису №02-01-01 в розділі ІІ Будівельні машини і механізми необхідна мінімальна кількість котків дорожніх самохідних для проведення поточного ремонту визначена в кількості 3 одиниці різної маси, а саме коток дорожній самохідний масою 8т, коток дорожчий самохідний масою 13т та коток дорожній самохідний масою 16 т. Учасником закупівлі ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» відповідно до вимог Технічного завдання ТД надано свідоцтва про реєстрацію на 5 котків дорожчих ( пункти 8-11 та пункт 13 довідки №987 від 27.06.2023), що значно перевищує необхідну кількість для надання послуг за предметом закупівлі.

Проте, суд зазначає, що замовник у ТД не встановив вимогу щодо зазначення в Інформації про наявність техніки у кількості не більше або не менше, ніж у підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису № 06-01-01.

Крім цього, варто зазначити, що саме Замовник самостійно визначив вимогу у ТД щодо надання свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів, однак учасник ПрАТ «Ковельське ШБУ- 63» у складі своєї тендерної пропозиції не надав свідоцтво про реєстрацію машини, що посвідчує право власності зазначеного учасника, на коток BW 184 АВ 1999 року, вказаний у пункті 12 Інформації про наявність техніки від 27.06.2023 №987, який підлягає державній реєстрації, а саме на той коток, який учасником вказаний у підсумковій відомості ресурсів до локальною кошторису № 06-01-01.

Враховуючи наведене вище, інформацію та документи, що надані учасником ПрАТ «Ковельське ШБУ- 63» у складі своєї пропозиції не відповідають умовам, передбаченим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 ч. 3 ст. 22 Закону № 922-VIII

Таким чином, в суді апеляційної інстанції не спростовано висновок суду, що учасником ПрАТ «Ковельське ШБУ- 63» не виконано вимогу Замовника щодо підтвердження відомостей, вказаних в Інформації про наявність техніки від 27.06.2023 № 987, не надав свідоцтво про реєстрацію машини, що посвідчує право власності зазначеного учасника, на коток BW184 AD 1999 р, вказаний у пункті 12 Інформації про наявність техніки від 27.06.2023 № 987, який підлягає державній реєстрації, чим не дотримав вимог пункту 1.1.1 розділу 1.1 Додатка 2 до ТД.

Відтак, на порушення вимоги абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника закупівлі ПрАТ «Ковельське ШБУ- 63» як таку, що не відповідає умовам, передбаченим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 ч. 3 ст. 22 Закону № 922-VIII, а визнав переможцем торгів та уклав з ним договір від 11.07.2023 № 92.

Детальніше у постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду 19 березня 2024 року по справі № 140/29931/23.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard