У складі ТП надано сертифікат, який викладений іншою мовою, ніж українська, без автентичного перекладу українською мовою: надаємо 24 год чи відхиляємо?

0
169

Розглянемо це питання на прикладі моніторингу № UA-M-2024-04-01-000024, оголошення № UA-2024-02-21-010504-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до вимог пункту 6 додатку 2 до тендерної документації Замовник зобов’язав учасників процедури закупівлі надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, в тому числі, «копії сертифікатів відповідності та паспортів якості із визначенням технічних та якісних характеристик на кожне найменування товару, що пропонується згідно пропозиції Учасника». При цьому в пункті 9 розділу 1 «Загальні положення» тендерної документації Замовник визначив, що «документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою».

У складі тендерної пропозиції учасник ТОВ «ЛАМА-НАФТА» у файлі «1д10_4_Паспорт газ.pdf» надав сертифікат на «газ скраплений», що є предметом закупівлі, викладений іншою мовою, ніж українською, без автентичного перекладу українською мовою.

Відповідно до пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Враховуючи пояснення Замовника, надані на запити посадової особи органу державного фінансового контролю з цих питань, під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ЛАМА-НАФТА» Замовник виявив вищезазначені невідповідності. Разом з тим, на порушення пункту 43 Особливостей Замовник не розмістив в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard