Технічне завдання складено у відповідності до ТУ, а не ДСТУ. Предмет договору у проєкті визначено не у відповідності до положень ГКУ

1
369

Моніторинг № UA-M-2024-01-19-000024, оголошення № UA-2023-11-28-013098-a

За результатом аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що згідно норми пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей, зокрема, на виконання вимог пунктів 3 та 4 частини другої статті 22 Закону тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону; та інформацію про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам.

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.02.2005 № 54а «Про затвердження національних стандартів, національної зміни до міждержавного стандарту, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 02.10.2003 N 166 та скасування нормативних документів розробник Технічний комітет стандартизації «Рибне господарство» затверджено національні стандарти України з наданням чинності, зокрема, з 01.07.2005 ДСТУ 4378:2005 «Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 20057-96)» та з 01.04.2006 ДСТУ 4379:2005 «Філе рибне заморожене. Технічні умови - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3948-90)», згідно з якими риба має поділ за видом, розмірним рядом та частиною (тушка без голови, філе риби, тощо).

Однак, Замовником розроблено та затверджено Додаток 1 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі «риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені» (ДК 021:2015 – 15220000-6 ), згідно з вимогами якого «Продукція повинна відповідати ТУ (стосується товарів, для яких встановлені ТУ)».

Тобто, затвердження вимоги щодо надання Учасником «Цінової пропозиції» складеної за формою та змістом, визначеними у Додатку 1 до тендерної документації, як того вимагається Замовником у підпункті 2 пункту 3.1 Розділу ІІІ тендерної документації, унеможливило виконання Учасником вимог статті 15 Глави 2 Господарського кодексу України (далі – ГКУ).

Крім того, відповідно до пункту 17 Особливостей Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктом 10 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону з врахуванням Особливостей.

Так, за нормою частин третьої та четвертої статті 180 Глави 20 ГКУ однією з істотних умов господарського договору є предмет закупівлі. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції, а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 ГКУ, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

Однак, пункт 1.1 Розділу 1 проєкту Договору тендерної документації (файл «Додаток 2 - проєкт договору.pdf») затверджено Замовником без визначення назви риби, яка закуповується (номенклатури, асортименту), а саме: «Предметом даного договору є закупівля за державні кошти протягом 2024 року риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (далі за текстом – Товар).», пункт 1.5 Розділу 1 проєкту Договору затверджено Замовником: «Обсяги Товару, що підлягає передачі від Постачальника до Покупця на підставі цього Договору, за усіма його найменуваннями вказані у Специфікації, що є додатком 1 до даного Договору».

Проте, графи таблиці Специфікації, яка є Додатком 1 до проєкту Договору (стр. 11 файл «Додаток 2 - проєкт договору.pdf»), Замовником затверджено без визначення найменування риби (номенклатури, асортименту) та кількості продукції в розрізі асортименту, а саме узагальнено: «Найменування товару» - «Риба морожена в асортименті» та «Кількість» - 11 250.

Таким чином, Замовником розроблено та затверджено тендерну документацію без врахування чинних норми ГКУ, чим порушено вимоги абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та пункту 28 Особливостей.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard