Самостійна перевірка замовником документів, які розміщенні в електронній системі закупівель є порушенням вимог пункту 43 Особливостей та частини дев’ятої статті 26 Закону

0
257

Рішення колегії №17339-р/пк-пз від 30.10.2023, оголошення UA-2023-09-28-012188-a.

Позиція замовника: Замовник зазначає, що учасником ТОВ "Е_" надано Довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору №02.10.23-3 від 2 жовтня 2023 (файл Договір поставки Укрпошта.pdf) та копію Договору поставки № 12/640/1 від 18.10.2022. Вимога Замовника щодо надання інформаційної довідка про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору та копії вказаного договору, а також копії актів приймання-передачі або видаткових накладних, включена до Документації для забезпечення можливості перевірки спроможності учасників у здійсненні поставки товарів визначених в закупівлі, та підтвердження досвіду здійснення підприємницької діяльності як постачальника. Замовник не вважає відсутність в наданій учасником копії договору поставки № 12/640/1 від 18.10.2022 додатку № 2 – Зразок Заявки, додатку № 3 – Форма Акту технічного приймання, додатку № 4 – Зразок акту приймання передачі, додатку № 5 – Місце поставки товару підставою для визнання копії договору який вимагався Документацією як не наданий.

З урахуванням того факту, що надані учасником документи оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-24-011823-a згідно до закупівлі UA-2022-10-24-011823-a за предметом "Дизельний генератор WattStream WS205-RS з монтажем", Замовником було самостійно перевірено дійсність та наявність в учасника ТОВ "Е_" досвіду виконання аналогічного договору та дійсність документів які надані на підтвердження довідки про наявність досвіду виконання аналогічного договору №02.10.23-3 від 2 жовтня 2023. Замовник вважає що учасником ТОВ "Е_" виконано вимогу щодо кваліфікаційного критерію Документації

Витяг з рішення колегії: Додаток 3 Документації містить кваліфікаційні критерії та документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника.

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору.

3.1. Інформаційна довідка про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (за формою згідно з додатком 3.2 Документації). Інформаційна довідка має містити інформацію про виконання договору протягом останніх двох років

3.2. На підтвердження інформації, вказаній у довідці (п. 3.1.), Учасник має надати:

- копію вказаного договору;

- копії актів приймання-передачі або видаткових накладних.

Документація не містить окремих вимог щодо підтвердження зазначеної в довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору інформацією з мережі Інтернет тощо.

В складі Пропозиції Переможця містяться, зокрема:

-довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору від 02.10.2023 №02.10.23-3 (файл "ДОВІДКА АНАЛОГІЧНИЙ ДОГОВІР (1).pdf"), в якій міститься інформація про договір від 18.10.2022 №12/640/1, та зазначено: "На підтвердження інформації, вказаній у довідці надаємо наступні документи: скан оригінала договору; скан оригінала акту приймання-передачі; скан оригінала видаткової накладної".

-Договір поставки від 18.10.2022 №12/640/1 (файл "Договір поставки Укрпошта.pdf") між ТОВ "Е" та АТ "УК", предметом якого є: "1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю у власність товар, найменування , якість, кількість та ціна якого визначаються згідно з Специфікацією, яка є Додатком № 1 до Договору (далі - Товар) виконати роботи з монтажу згідно з умовами, наведеними у Додатку №1 до Договору, підключення та налаштування Товару (далі - Роботи), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та виконані Роботи і оплатити їх в порядку та на умовах цього Договору…………

Разом з тим, в складі Пропозиції Переможця відсутні, зокрема, додатки 2-5 до договору від 18.10.2022 №12/640/1, які є невід'ємною частиною цього договору.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах Пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону.

Коментар: описані дії замовника у рішенні колегії є непоодиноким випадком, водночас як показує практика розгляду скарг такі діє не відповідають вимога пункту 43 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону, а тому замовникам у разі виявлення під час розгляду пропозицій учасника у наданих документах або інформації невідповідностей, які підлягають виправленню надавати такому учаснику 24 години на виправлення невідповідностей та не здійснювати самостійну перевірку документів оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу.  

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard