Обов’язки директорка тимчасово виконує його заступник: на кого переможець повинен надати документи, які підтверджують відсутність згідно пункту 47 Особливостей?

0
258

Рішення Миколаївського окружного адміністративного суду по справі № 400/13407/23 від 31.01.2024

Обставини справи: за результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2023-06-07-010020-а був складений висновок, в якому було визначено порушення - ТОВ «БУДСЕРВІС-НК»», як переможець процедури закупівлі, не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав визначених пунктом 44 Особливостей, тому його тендерна пропозиція підлягала відхиленню.

Позиція позивача: відповідно до вимог додатку 3 до тендерної документації переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повинен надати повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, переможець ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» мав надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Так, під час розгляду документів учасника, від ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» з метою недопущення незаконного його відхилення, у разі визнання суб`єкта господарювання переможцем, що призвело б до звернення до органу оскарження, через надання відповідних документів, які має надати переможець процедури закупівлі саме на ОСОБА_2 , відповідно до п.59 Особливостей, надійшов до канцелярії Замовника лист №06-21/1 від 21 червня 2023 року (вх. КП «Миколаївські парки» №194 від 21.06.2023 р), згідно якого повідомлялось, що у зв`язку з відсутністю Директора ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» Дубіної 1.В., у відповідності до вимог п.10.18 Статуту Товариства, права та обов`язки Директора перейшли з 05.06.2023 до заступника Руіни Наталі Василівни на час відсутності директора. Станом на 21.06.2023 заступник директора Руіна Н.В. продовжує виконувати обов`язки керівника підприємства.

При цьому, у п. 10.18 Статуту ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» (наданий ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» в тендерній пропозиції 15.06.2023 та знаходиться у відкритому доступі в електронній системі закупівель Прозоро за ідентифікатором UA-2023-06-07-010020-а) зазначено, що Директор відповідним наказом повинен покласти виконання своїх обов`язків на свого Першого заступника або іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи протягом більш ніж 2 (доби) з будь-якої іншої причини, але не довше, ніж на три місяці крім випадків непрацездатності). Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов`язки Директора переходять до його Першого заступника автоматично, про що він повинен негайно сповістити уповноважену особу Товариства».

Таким чином ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» з метою дотримання вимог пункту 47 Особливостей, на підтвердження відсутності підстав визначених у підпунктах 3, 6 і 12, розмістив документи 23.06.2023 в електронній системі закупівель щодо ОСОБА_2 , до якої на період подання відповідних документів перейшли обов`язки Директора (керівника) Товариства, згідно п.10.18 Статуту та відповідно до листа Nє06-21/1 від 21 червня 2023 року.

Відповідно до вимог пункту 47 Особливостей та Додатку N3 Тендерної документації Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику саме шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель вичерпний перелік документів, а саме документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту.

3 огляду на вищевикладене, Позивач вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі предметом: «ДК 021:2015: 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць (Утримання в належному стані зелених зон, що розташовані по пр. Центральному зі скверами в м. Миколаєві)» - без порушення підпункту 3 пункту 44 Особливостей.

Позиція суду: відповідно до наданих документів встановлено, що керівником ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» є директор.

3 01.08.2019 та станом на 23.06.2023 (дата подання документів переможцем закупівлі) директором ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» є ОСОБА_1 . ОСОБА_2 є заступником директора ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» та уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати договір про закупівлю.

Суд погоджується з позицією відповідача, стосовно необхідності надати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, стосовно безпосередньо керівника ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» ОСОБА_1 відповідно вимог абзацу п`ятнадцятого пункту 47 Особливостей та умов тендерної документації ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» оскільки ОСОБА_1 не було усунуто з посади директора 1ОВ «БУДСЕРВІС-НК» рішенням загальних зборів товариства, вона як на момент визнання переможцем так і наразі обіймає посаду директора та є керівником ТОВ «БУДСЕРВІС-НК», про що свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а ОСОБА_2 є заступником директора з правом підпису договорів, а положення пункту 10.18 статуту ТОВ «БУДСЕРВІС-НК», на який посилається позивач, не звільняє директора товариства з посади, а лише надає право іншій особі на час відсутності директора здійснювати права та обов’язки, передбачені статутом для директора.

Особливостями чітко визначено, що переможець процедури закупівлі, який є юридичною особою, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, , виключно щодо свого керівника.

Відповідно до підпункту 3 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих Особливостей.

Суд зауважує, що за змістом пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей, а тому тендерна документація має бути сформована замовником у повній відповідності до вищевказаних законодавчих норм, а учасник при підготовці своєї тендерної пропозиції має керуватись саме вимогами тендерної документації та зобов`язаний неухильно їх дотримуватись, так як невиконання учасником вимог тендерної документації тягне за собою негативні наслідки у вигляді відхилення його тендерної пропозиції.

Суд акцентує увагу на тому, що вказані вимоги безпосередньо визначені самим позивачем у тендерній документації і вимоги мають зобов`язальний характер для учасників цієї процедури закупівлі та мали бути виконані в повному обсязі. Зазначені вимоги не передбачають обов`язку замовника щодо самостійного їх пошуку та перевірки у випадку неподання їх учасниками.

Так як надання замовнику документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 6 і 12 пункту 47 Особливостей було умовою тендерної документації замовника, то тендерна пропозиція учасника ТОВ «БУДСЕРВІС-НК» мала бути відхилена відповідно до вимог Особливостей у зв`язку із невідповідністю вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону № 922-VIII.

Останні новини