Наданий у складі пропозиції сертифікат якості на папір, який підтверджує показник «яскравість» відповідно до ISO 2470-2 (підтверджує кращі якісні характеристики паперу), свідчить про відсутність документу про якість (сертифікат) товару, який підтверджує якість запропонованого Переможцем товару (паперу)за показником «яскравість» саме відповідно до ISO 2470

0
218

Витяг з рішення АМКУ:Відповідно до підпункту 4.2 пункту 4 розділу І Документації назва предмета закупівлі - Лот № 1 – Папір для друку; Лот № 2 - Конверти.

Відповідно до підпункту 4.3 пункту 4 розділу І Документації опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції: Лот № 1 – Папір для друку; Лот № 2 - Конверти.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ Документації вимоги щодо технічних, якісних та кількісних характеристик до предмета закупівлі, у тому числі до відповідної технічної специфікації, а також до маркування, протоколів випробувань або сертифікатів викладено у Додатку 2 до тендерної документації. Документальне підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик зазначене в Додатку 3 до тендерної документації.

Додаток 2 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції учасника до товару та його параметрів. Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами. За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.

Прийманню не підлягатиме товар: - не відповідає вимогам замовника; - у пошкодженій упаковці; - оформлені супроводжувальні документи з порушенням. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз "або еквівалент".

При цьому якісні та технічні характеристики "товару – еквіваленту" повинні відповідати вимогам по даному предмету закупівлі. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:

Лот № 1 - Папір для друку Папір для друку (папір офісний білий). Технічна характеристика паперу для друку, зокрема: Властивості, одиниці виміру; стандарт; показники: 5 Яскравість, %, не менше; ISO 2470; 97+ 2.

Якість запропонованого товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ), характеристикам та замовленню Замовника. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати документи у складі своєї тендерної пропозиції, зокрема, документи про якість (сертифікати) товару із зазначенням відповідних технічних характеристик предмету закупівлі.

Додаток 3 Документації містить, зокрема, іншу інформацію, встановлену відповідно до законодавства для учасників. Інші документи, зокрема: - лист-гарантія в довільній формі про те, що Учасник гарантує надання якісного товару; - інформація про відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, згідно з технічними вимогами Додатку № 2 тендерної документації; - інші документи зазначені в тендерній документації.

У складі Пропозиції Переможця містяться, зокрема:

- тендерна пропозиція за лотом № 1 (файл "Подача. Додаток 1 ТП. Тендерна пропозиція.pdf"), у якій ТОВ "Ромус-Поліграф" зазначає, зокрема: "Найменування товару: Папір ксероксний А4 Universal 80г. Виробник товару: Europapier East Europe GmbH. Країна походження товару: Словацька Республіка. … Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ромус-Поліграф", підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації";

- документ "Технічна специфікація. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого товару: Лот № 1 - Папір для друку" (файл "Подача. Додаток 2 ТС. Технічна специфікація Лот №1.pdf"), у якому ТОВ "Ромус-Поліграф" зазначає, зокрема: "Товар відповідає показникам якості безпеки, які встановлені законодавством України та діючими стандартами. Постачальник відповідає за якість та безпечність продукції. Постачальник ознайомився із Додатком № 2 до тендерної документації та погоджується з технічними вимогами до предмету закупівлі, при цьому якісні та технічні характеристики запропонованого товару відповідають вимогам по даному предмету закупівлі";

- порівняльна таблиця "Технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого товару: Лот № 1 - Папір для друку" (файл "Подача. Додаток 2 ТС. Технічна специфікація Лот №1.pdf"), у якому ТОВ "Ромус-Поліграф" зазначає, зокрема: "Папір для друку (папір офісний білий) - Папір ксероксний А4 Universal 80г Технічна характеристика паперу для друку: Властивості, одиниці виміру; стандарт; показники запропонованого товару; відповідність (+/- /покращення): Яскравість, %, не менше; ISO 2470; 110; покращення Якість запропонованого товару відповідає вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ), характеристикам та замовленню Замовника";

- гарантійний лист (файл "Подача. Додаток 3 ІД. Гарантійний лист (якість товару).pdf"), яким ТОВ "Ромус-Поліграф" "гарантує надання якісного товару"; - сертифікат якості відповідності технічним вимогам (файл "Подача. Додаток 2 ТС. Сертифікат якості Universal 80г.pdf"), виданий Europapier East Europe GmbH, у якому зазначено, зокрема: "Папір торгівельна марка "Smart Line Universal" - білий, чистоцеллюлозний, ксерографічний, некрейдований, папір для офісу формат А4 (210x297мм) … згідно з EN ISO 216 ... Яскравість (UV) D65; ISO 2470-2; %; 110. … Стандартна похибка вимірювань між лабораторіями не включена. … Вироблено в ЄС у відповідності до нормативів компанії Europapier East Europe GmbH та стандартів ЄС".

Разом з тим, у складі Пропозиції Переможця відсутні документи про якість (сертифікати) товару, які підтверджують якість запропонованого Переможцем товару за лотом № 1 за показником "Яскравість" саме відповідно до ISO 2470. 

Враховуючи викладене, Пропозиція Переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення Пропозиції Переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Пропозиція Переможця за лотом № 1 мала бути відхилена Замовником на підставі вимог пункту 44 Особливостей. Не відхиливши Пропозицію Переможця за лотом № 1, Замовник порушив вимоги пункту 44 Особливостей, відповідно до якого замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли, зокрема, тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

Останні новини