Моніторинг неправомірного відхилення тендерної пропозиції учасника

1
214

За наслідками проведеного моніторингу установлено, що для участі у процедурі закупівлі подали 2 учасника, а саме ТОВ «М», ТОВ «У» та найбільш економічно вигідна пропозиція учасника ТОВ «М» рішенням уповноваженої особи від 31.07.2023 відхилена.

Підстава №1. Не виправлення невідповідностей у проекті договору та в додатках до нього. Так, відповідно до протоколу від 31.07.2023 № 118 підставою для відхилення пропозиції ТОВ «М» було те, що учасником на вимогу про усунення невідповідностей надано виправлений проект договору, в якому у пункті 3.1. Проєкту договору, строк виконання робіт зазначено до 31.10.2023, у пункті 16.1. Проєкту договору, строк його дії, визначено до 31.12.2023, що відповідає вимогам оголошення, тендерної документації, але при цьому, у додатку 3 до Проєкту договору у «Плані фінансування будівництва» учасником визначено виконання робіт 2023-2024 року, що не відповідає вимогам тендерної документації. Разом з цим, моніторингом установлено, що відповідно до вимог пункту 1 розділу 3 тендерної документації учасники повинні надати заповнений проект договору згідно із додатком 5 (окрім цінових показників та реквізитів Замовника).

При цьому, Додаток №5 до тендерної документації, не містить додатків до проєкту договору та тендерна документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання у складі пропозиції додатків до договору. Крім того, відповідно до вимог пункту 7 розділу 1 тендерної документації, Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд. Таким чином, пропозиція ТОВ «М» відхилена Замовником неправомірно з наведеної вище підстави, чим порушено вимоги абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 44 Особливостей №1178.


 Підстава №2. Учасником не надано розрахунків на покриття ризиків (розрахунок №11) та розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (розрахунок №12). Разом з цим, відповідно до вимог додатку 2 до тендерної документації, Замовник встановив вимогу, що учасник має надати кошторисну документацію, розраховану відповідно до технічної специфікації, а саме: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок адміністративних витрат, розрахунок прибутку, розрахунок заробітної плати, дефектний акт, розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок інших витрат (розрахунок на відрядження або розрахунок на перевезення робітників будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом або інші розрахунки у разі їх включення в договірній ціні). На виконання зазначених вимог учасник ТОВ «М» у складі своєї пропозиції надав кошторисну документацію, розраховану відповідно до технічної специфікації (файл «Кошторисні розрахунки по пл. Незалежності Богодухів .pdf»), яка містить розрахунок на покриття ризиків (розрахунок №11) та розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (розрахунок №12).
 Таким чином, пропозиція ТОВ «М» відхилена Замовником неправомірно з наведеної вище підстави, чим порушено вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливосте №1178.


 Підстава №3. Учасником при розрахунках договірної ціни (ціни пропозиції) зазначено середньомісячну заробітну плату у розмірі 16494,96 гривень, що не відповідає отриманому Експертному звіту від 16.06.2023 №42639 щодо розгляду кошторисної частини та вихідним даних проектної документації, з якою Учасник мав можливість ознайомитися при обстеженні об’єкту будівництва відповідно до вимог додатку 2 до тендерної документації. 

Разом з цим, відповідно до пункту 6 розділу 3 тендерної документації вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації.
 Так, відповідно до додатку 2 до тендерної документації, Замовник визначив у технічному завданні, що учасник може ознайомитись з проєктно-кошторисною документацією, за адресою КП «Г» Б_ міської ради : Х_ обл., м. Б_, пров. Л_ 3Б, в робочий час. Відповідно до вимог додатку 2 до тендерної документації, Замовник встановив вимогу, що учасник має надати кошторисну документацію, розраховану відповідно до технічної специфікації, а саме: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок адміністративних витрат, розрахунок прибутку, розрахунок заробітної плати, дефектний акт, розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок інших витрат (розрахунок на відрядження або розрахунок на перевезення робітників будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом або інші розрахунки у разі їх включення в договірній ціні). Разом з цим, тендерна документація не містить окремих вимог до розрахунку заробітної плати, а отже пропозиція ТОВ «М» відхилена Замовником неправомірно з наведеної вище підстави, чим порушено вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей №1178.
 
 Підстава №4. Учасником не завантажено 3-тю сторінку розрахунків локального кошторису на будівельні роботи №02-01-03, що униможливлює перевірити наданий учасником розрахунок ціни в цілому.
 Моніторингом установлено, що учасником ТОВ «М» надано договірну ціну та підтверджуючи розрахунки у файлі «Кошторисні розрахунки по пл. Незалежності Богодухів .pdf», який складається з 61 сторінок, при цьому не надана 3 сторінка локального кошторису на будівельні роботи №02-01-03. При цьому, вимогами пункту 43 Особливостей №1178 під невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Таким чином, Замовник повинен був надати можливість усунути виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником ТОВ «Мішем» у тендерній пропозиції, проте не надав її, чим порушив вимоги пункту 43 Особливостей №1178. 

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-11-02-000007, оголошення UA-2023-07-17-007912-a.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard