Кваліфікаційний критерій наявності досвіду виконання аналогічного договору достатньою мірою підтверджується замовником за таким аналогічним договором шляхом складання лише довідки-відгуку

1
118

Розглянемо позицію П`ятого апеляційного адміністративного суду від 06 березня 2024 у справі  № 420/16167/23

Обставини справи: відповідно до Додатку 1 до тендерної документації Замовник встановив вимогу щодо підтвердження учасниками наявності документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) шляхом надання довідки, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (одного), за зразком, що додається, або в довільній формі з відображенням даних, що містяться в зразку та документу, який підтверджує наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, а саме: договір про надання послуг, з контрагентом зазначеним у довідці, та документ(и), що підтверджують факт виконання договору (акт(и) про надання (виконання) послуг, тощо) (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) / або лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) від контрагента зазначеного у довідці, у довільній формі, зміст якого підтверджує виконання договору (зазначеного у довідці), із зазначенням номеру та дати укладення такого аналогічного договору.

На виконання зазначених вимог учасник АТ «Д» у складі своєї пропозиції надав довідку, в якій зазначено про наявність укладеного договору, предметом якого є інкасація грошових коштів, а також надано лист відгук без номеру та дати від ТОВ «Д», який підтверджує укладання та часткове виконання договору, проте сам договір учасником АТ «Д» не надано, чим не дотримано вимоги Додатку 1 до тендерної документації, про що ДАСУ зазначило в оскаржуваному висновку.

У пункті 2 розділу ІІ Висновку зазначено, що за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей №1178 (в редакції від 03.01.2023 року).

Позиція суду: судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідні документи вимагалися на підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору», що змістовно відповідає кваліфікаційному критерію згідно п.3 ч.2 ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно, з телеологічного тлумачення цих положень вбачається, що законодавець мав на меті уможливити визнання належність кваліфікації учасника, який підтверджує, що вже належним чином виконав умови аналогічного предмету закупівлі, це ж мав на меті і позивач, обравши саме цей критерій, а не будь-який інший.

Натомість, належними та достатніми доказами в цьому випадку є довідка, в якій зазначено про наявність укладеного договору, предметом якого є інкасація грошових коштів, а також надано лист відгук від ТОВ «Д».

При цьому, судом першої інстанції вірно зазначено, що кваліфікаційний критерій наявності досвіду виконання аналогічного договору достатньою мірою підтверджується замовником за таким аналогічним договором шляхом складання довідки-відгуку, а тому за наявності підтвердження такого висновку (видання довідки-відгуку з позитивним змістом щодо виконання аналогічного договору) для підтвердження відповідного факту ця обставина в будь-якому випадку є підтвердженою.

В зв`язку з наведеним, для вирішення даного спору суду належить встановити можливість оцінки позивачем відповідності третьої особи затребуваним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам без аналогічного договору. Здійснюючи таку оцінку варто зазначити, що загальний обсяг наданих документів в своїй сукупності дозволяє дійти обґрунтованого висновку про виконання третьою особою за змістом та по суті вимог тендерної документації щодо надання документів на підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію.

Відповідно, з матеріалів справи встановлено дотримання третьою особою за змістом вимог тендерної документації в цій частині, однак наявне порушення таких вимог за формою є формальним.

При цьому, суд першої інстанції вірно зазначив, що допущене порушення за обставин даної справи не призвело та не могло призвести до негативного впливу на будь-які суспільні інтереси, оскільки кваліфікаційна відповідність третьої особи належним чином підтверджена іншими документами.

За таких обставин, доводи апеляційної скарги відповідача про те, що в результаті неподання вказаних документів третьою особою не підтверджено досвід виконання аналогічного договору, а тому тендерна пропозиція тендерна пропозиція третьою особи не відповідала умовам тендерної документації є необґрунтованими.

При цьому, зауваження ДАСУ зводяться до невідповідності пропозиції учасника вимогам тендерної документації, що носить суто формальний характер, так як не пов`язано із забезпеченням ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, не пов`язано з запобіганням проявам корупції у цій сфері, розвитком добросовісної конкуренції.

Як встановити вимоги до учасників та які документи вимагати на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, а також як здійснити розгляд тендерних пропозицій з урахуванням практики ДАСУ, АМКУ та суду розглядали на онлайн-навчанні, яке доступне за посиланням

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard