Форма пропозиції, не відповідає формі, наведеній в додатку 1 Документації та яка не містить інформації про назву виробника, країну походження та ТМ (у разі наявності) запропонованих товарів є підставою для відхилення тендерної пропозиції

0
508

Витяг з рішення: Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, зокрема:

  • заповненою формою цінової (тендерної) пропозиції (згідно з Додатком № 1 до тендерної документації (тендерна пропозиція));
  • інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям (згідно Додатку № 2 до тендерної документації). Відповідно до пункту 5 розділу 3 Документації при визначені кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, відповідно до абзацу 6 пункту 28 Особливостей та статті 16 Закону (Додаток 2).

Додаток 1 Документації містить форму "Цінова пропозиція", в якій передбачено, зокрема, зазначити найменування товару (зазначити назву виробника, країну походження та ТМ ( у разі наявності).

Щодо форми "Цінова пропозиція".

У складі Пропозиції Скаржника міститься, зокрема, форма пропозиції, яка не відповідає формі, наведеній в додатку 1 Документації та яка не містить інформації про назву виробника, країну походження та ТМ (у разі наявності) запропонованих товарів.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення Пропозиції Скаржника, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей.

Разом з тим, Замовником щодо Пропозиції Скаржника розміщено вимогу про усунення невідповідностей до 23 грудня 2023 14:48, в якій зазначено, зокрема, наступне:

"1.3. документ з назвою "ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ" не відповідає додатку №1 до ТД

надати:

цінову пропозицію оформлені відповідно до вимог тендерної документації".

Відповідно до пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Наведені вище документи не відносяться до документів, визначених пунктом 43 Особливостей. Замовник не мав права звертатись до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 43 Особливостей щодо наведених вище документів.

Детальніше у рішенні колегії АМКУ 09.01.2024 № 505, оголошення UA-2023-12-12-000220-a.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard