ДАСУ зобов’язує замовника відмінити торги через складання тендерної документації не у відповідності до вимог закону

0
338

Під час моніторингу процедури закупівлі UA-2024-02-07-010885-a аудитори встановили наступне. Відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. Згідно абзацу восьмого пункту 28 Особливостей у тендерній документації зазначаються підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 цих особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 47 Особливостей переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту.

Тобто, зі змісту абзацу п’ятнадцятого пункту 47 Особливостей слідує, що переможець процедури закупівлі має надати оригінали документів протягом чотирьох днів з дня визначення переможця, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту, та надати тільки ті документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6, 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Крім того, підпунктом 3 пункту 44 Особливостей встановлена імперативна норма на підставі якої Замовник має право відхилити переможця процедури закупівлі, а саме:

  • Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
  • не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;
  • не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

Натомість, у тендерній документації зазначена наступна інформація: «Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надані міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України у формі інформаційного листа. Отриманий не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю. *ВИМАГАЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ, ЗОКРЕМА НАЯВНИХ ТИМЧАСОВИХ ОБМЕЖЕНЬ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ВІДКРИТИХ ЄДИНИХ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАХ..», що суперечить вимогам абзацу п’ятнадцятого пункту 47 Особливостей та підпункту 3 пункту 44 Особливостей. Враховуючи викладене, за результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що в порушення вимог абзацу восьмого пункту 28 Особливостей вимоги тендерної документації до переможця процедури закупівлі щодо підтвердження переможцем відсутності підстави, передбаченої підпунктом 8 пункту 47 Особливостей не відповідають вимогам, встановленим у абзаці п’ятнадцятому пункту 47 Особливостей.

Коментар: деякі вимоги не просто обтяжують тендерну документацію, забирають час уповноваженої особи під час розгляду тендерної пропозицій, але часто є не обов'язковими, або взагалі заборонені законодавством. Які ж це вимоги, чому їх не можна вимагати та чи можна якось замінити іншими розглядали у статті

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard