ДАСУ встановила неправомірне внесення змін до Договору підряду в частині включення до договірної ціни коштів на покриття ризиків

0
173

За результатами моніторингу процедури закупівлі UA-2023-11-28-009716-a аудитори встановили, що відповідно до Договору його невід’ємною частиною є договірна ціна. Вид договірної ціни – динамічна. Разом з тим, відповідно до даних електронної системи закупівель Замовником оприлюднено в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та додаткову угоду до Договору, згідно з якою Замовником внесено зміни до додатка 1 до Договору, а саме змінено додаток 1 до Договору (договірну ціну) в частині включення до договірної ціни коштів на покриття ризиків в розмірі 283,30300 тис. гривень. Пунктом 19 Особливостей встановлено, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених підпунктами 1-9 пункту 19 Особливостей. Відповідно до частин другої та третьої статті 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 затверджено Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі – Постанова № 668), які відповідно до Цивільного кодексу України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва, а також щодо укладення та виконання договорів підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд. Відповідно до вимог пункту 5 Постанови № 668 істотною умовою договору підряду в тому числі є договірна ціна.

Останні новини