Чи є вимога про надання відгуку про виконання аналогічних договорів дискримінаційною?

0
205

Рішення №5876-р/пк-пз від 02.04.2024 , оголошення № UA-2024-03-13-005519-a

Вимога тендерної документації: На підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)»: довідку в довільній формі про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) із зазначенням найменування та адреси замовника аналогічних товарів та послуг з їх монтажу, найменувань аналогічних товарів та послуг з їх монтажу, що замовлялись за таким договором. (Учасник може оформити таку довідку за зразком, наведеним в Додатку 5 до цієї Тендерної документації) В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (договорів) до вказаної довідки надати:

- не менше 1-го відгуку (завантажити скановану копію) від замовника аналогічних товарів та послуг з їх монтажу, зазначеного учасником у довідці про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

Позиція скаржника: Вимога щодо надання не менше 1-го відгуку від замовника аналогічних товарів та послуг з їх монтажу, зазначеного учасником у довідці про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), є дискримінаційною з огляду на наступне. Скаржник має договір № 30/10069144/1 (поставка обладнання охоронно – тривожної сигналізації (ОТС)/протипожежного захисту (СПЗ) та виконання комплексу робіт щодо їх встановлення та технічного обслуговування) від 01.09.2022, укладений між Акціонерним товариством «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та Приватним підприємством «СПЕЦПОЖСЕРВІСЮГ», відповідно до якого Підрядник зобов’язаний здійснювати поставку Обладнання, перелік якого визначений Додатком № 2 до Договору та виконувати за завданням Замовника Роботи, перелік яких визначений Сторонами в Додатку № 3 до Договору та консолідований акт прийому – передачі виконаних робіт та обладнання № 1 від 01.12.2022 року, який підтверджує виконання даного договору.

Скаржник не може виконати вимогу Документації щодо надання відгуку, оскільки в замовника може бути зміна керівництва і новий керівник не зможе підтвердити виконання поставки та монтажу обладнання охоронної сигналізації за договором, або замовник може знаходитись на стадії ліквідації чи банкрутства, що може призвести до відхилення тендерної пропозиції. Ні Закон, ні Особливості не містять вичерпного переліку документів, які необхідно вимагати від учасників для підтвердження такого кваліфікаційного критерію, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

Таким чином, ні Закон, ні Особливості не зобов’язують Замовника вимагати від учасників відгуку до аналогічного договору.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

Позиція Колегії: скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до Документації в цій частині, а також документально не підтвердив неможливість виконання вказаної умови Документації та не довів, яким чином наведена вище умова Документації порушує права та законні інтереси Скаржника, пов’язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Останні новини