Статті

Визначення очікуваної вартості закупівлі розроблення проєктної документації

2
309

Важливою передумовою здійснення будь-якої закупівлі є визначення очікуваної вартості. Про особливості визначення очікуваної вартості закупівлі більше дізнаєтесь в статті «Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: що врахувати замовникам?».

Проте, існують окремі предмети закупівель, які мають певні особливості при визначенні очікуваної вартості.

Так, до таких предметів закупівель належать роботи, при визначенні очікуваної вартості яких потрібно враховувати не тільки наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (далі - Наказ № 275), а й інші нормативно-правові акти.

Предметом закупівлі, який має визначальне значення при закупівлі самих робіт є розроблення проєктної документації. Тому сьогодні розглянемо особливості визначення очікуваної вартості розроблення проєктної документації.

Положення Наказу № 275 щодо визначення очікуваної вартості робіт

Наказ № 275 визначає, що окремим методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі є визначення очікуваної вартості робіт.

Так, в абзаці 1 пункту 4 розділу 3 Наказу № 275 зазначено, що визначення очікуваної вартості проєктних та проєктно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 374.

Однак варто відмітити, що дана норма є застарілою, оскільки ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» втратив свою чинність.

Натомість на заміну зазначеному нормативному акту було прийнято Настанову з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджену наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова).

В свою чергу, в пункті 2.1 Настанови визначено, що система ціноутворення у будівництві базується на кошторисних нормах, нормативах, розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Система ціноутворення у будівництві складається з цієї Настанови, Настанови з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, Настанови щодо визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві, збірників кошторисних норм України, збірників укрупнених кошторисних норм, галузевих нормативних документів з ціноутворення, що прийняті відповідно до законодавства, кошторисних норм підприємств, індивідуальних кошторисних норм тощо.

Положення Настанови щодо визначення очікуваної вартості розроблення проєктної документації

В пункті 1.1 Настанови передбачено, що ця Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт, а також експертизи проєктної документації на будівництво (далі – проєктування та експертизи).

Ця Настанова застосовується при визначенні вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво на етапах визначення кошторисної вартості зазначених робіт, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Ця Настанова є обов’язковою для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії. Застосування цієї Настанови при будівництві об’єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

Окрім цього, в зазначеній Настанові міститься визначення проєктних робіт – це роботи, пов’язані зі створенням проєктної документації, що складається з затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також з кошторисів об’єктів будівництва.

Також пункт 1.3 Настанови визначає, що кошторисна вартість проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт визначається трьома способами:

1) із застосування відсоткових показників вартості проєктних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення, окремих об’єктів невиробничого призначення та об’єктів телекомунікацій з урахуванням вартості устаткування;

2) на підставі збірників цін на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи;

3) за калькуляційним методом.

Разом з цим, особливості визначення очікуваної вартості проєктних робіт зазначеними способами міститься в розділах 2, 3 та 4 Настанови.

Що робити замовнику в разі, відсутності можливості визначення очікуваної вартості власними силами?

Як було визначено вище, Настанова містить кілька способів визначення очікуваної вартості розроблення проєктної документації.

Проте, застосування зазначених норм для замовників є доволі проблематичним оскільки потребує фахових працівників, яких досить часто в замовників немає в наявності. Тому, якщо в замовників немає фахівців, які здатні визначити очікувану вартість згідно даної Настанови, замовники мають здійснити закупівлю послуг з визначення очікуваної вартості проєктних робіт. Важливо відзначити, що інші способи визначення очікуваної вартості, зокрема, визначені Наказом № 275 замовником не можуть бути застосовані.

пов'язані статті