Додатки

Нормативні документи про уповноважену особу / фахівця з публічних закупівель

2

НПА
357

Визначення або призначення уповноваженої особи має свої особливості. Такими особливостями є заборона призначення або визначення уповноваженої особи, яка є посадовою особою або представником учасників, депутатом міської, районної у місті, районної, обласної ради тощо. Після призначення уповноваженої особи необхідно розробити положення, яке буде регулювати її діяльність. Далі уповноваженій особі потрібно пройти тестування, яке ґрунтується на запитаннях затверджених Уповноваженим органом тощо. Всі етапи призначення / визначення уповноваженої особи врегульовані законодавством. Під час організації та проведення закупівель створює документи, зокрема протокольні рішення, тендерні документації тощо, які мають зберігатися на підприємстві у визначеному законодавством порядку. Також під час здійснення своєї діяльності Уповноважена особа може отримувати запити та / або звернення на які необхідно надавати відповідь. Тож для врахування законодавства, яке регулює кожен з наведених вище процесів ми підготували список нормативно-правових актів, який допоможе у цьому.

Призначення / визначення уповноваженої особи

Тестування уповноваженої особи

  • Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб» від 06.08.2021 № 376-21;
  • Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей затверджений наказом Мінекономіки від 01.11.2021 № 823;
  • Лист Мінекономіки № 3304-04/53806-06 від 11.11.2021 «Щодо тестування уповноважених осіб».

Строки зберігання документів

Запити та звернення

пов'язані статті